Direct contact: tel. 071 - 401 6149 of  mobiel 06 - 2117 6594

Volg ons op

Het vermogen van zonnepanelen

Het vermogen van zonnepanelen
Om het vermogen van zonnepanelen te kunnen vergelijken, zijn er standaardcondities opgesteld: een standaard temperatuur en belichting. Het maximale elektrische vermogen van een zonnepaneel onder deze condities wordt het piekvermogen genoemd en wordt geschreven als Wp (Wattpiek). Het vermogen van panelen ligt tussen de 250 en 350 Wp. In de loop van de tijd neemt de opbrengst van zonnepanelen licht af. Ieder jaar wordt ongeveer een half procent minder stroom opgewekt. De fabrikant geeft garantie op de panelen en op het vermogen van de panelen.

De opgewekte energie gebruiken
De zonnepanelen worden via een omvormer aan het elektriciteitsnet gekoppeld. De gelijkstroom van de zonnepanelen worden door de omvormer omgezet in wisselstroom en aan het elektriciteitsnet gekoppeld. Elektriciteit die niet direct wordt gebruikt, wordt naar het energiebedrijf gestuurd. In dat geval loopt de verbruiksmeter achteruit of in het geval van een zogenaamde slimme elektriciteitsmeter is er een aparte teller voor de terug geleverde kilo watts. Zolang er sprake is van de zogenaamde salderingsregeling worden de aan het elektriciteitsnet geleverde kW 's verrekend met de verbruikte kW 's. Deze saldering regeling blijft in ieder geval tot 2023 in stand. Wanneer u meer teruggeeft dan dat u gebruikt wordt door het energiebedrijf een teruglever vergoeding gegeven die ligt tussen de 4 en 9 cent per kW. Deze teruglever vergoeding verschilt per energiebedrijf.

Opbrengst
Ook de temperatuur is van invloed op de hoeveelheid energie die opgewekt wordt. Bij hoge temperaturen wordt minder energie opgewekt dan bij lage temperaturen. Hierdoor kan het zijn dat op een zonnige dag in oktober met een temperatuur van 10°C de opbrengst hoger is dan in de zomer bij 35°C.In de zomermaanden heeft de zonnestraling een hogere intensiteit dan in de wintermaanden, daarnaast is het aantal uren zon ook veel hoger. Dit geeft de hoge opbrengst aan energie in de zomermaanden.

Na drie jaar al milieuwinst
Door zelf zonne-energie op te wekken helpt u het klimaat te beschermen. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij. Voor de productie van de panelen is echter wel energie nodig uit fossiele brandstoffen en daarbij komt CO2 vrij. Voor Sunpower panelen geldt dat na 3 jaar elektriciteitsproductie een zonnesysteem net zoveel energie heeft opgewekt, als nodig was bij de productie van het systeem. Zonnepanelen gaan 25 jaar of langer mee dus is de rest van de minimaal 22 productieve jaren elke opgewekte Wp netto milieuwinst.


Jarenlang rendement
De prijzen van zonnepanelen zijn de afgelopen 5 jaar met 25% gedaald. Daarmee is de terugverdientijd van zonnepanelen aanzienlijk gedaald. En levert de investering van de panelen een rendement op dat vergelijkbaar is met 5 procent op een spaarrekening. Bron: Milieu Centraal

Hier kunt u ons vinden